Online inschrijven als nieuwe patient

Via onderstaand inschrijfformulier kunt u een aanvraag indienen om als nieuwe patient geaccepteerd te worden bij de artsengroep Zorgpoort.
Bij acceptatie wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsconsult met uw voorkeurarts.
Indien u geen voorkeur opgeeft wordt u een huisarts toegewezen.

Gelieve ook het overdrachtformulier, waarmee u aangeeft te willen overstappen van uw huidge huisarts naar onze praktijk, te downloaden en ingevuld weer te uploaden of mee te brengen naar uw kennismakingsconsult.

CONTACTGEGEVENS

VOORKEUR HUISARTS

VORIGE HUISARTS